Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία από ένα υπάρχον γραμματοκιβώτιο σφάλμα Outlook – Windows789

Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία από ένα υπάρχον γραμματοκιβώτιο σφάλμα Outlook – Windows789


Η Microsoft έχει ενημερώσει τη διαδικασία ενημέρωσης του Office για να ελέγξει τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων του Outlook και να καθορίσει εάν ενδέχεται να επηρεάζεστε από ορισμένα γνωστά ζητήματα. Εάν έχετε εγκατεστημένο το Microsoft 365 ή το Microsoft Office στον υπολογιστή σας με Windows 11 ή Windows 10, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος Σταματήστε θα πρέπει να περιμένετε να εγκαταστήσετε το Office, Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία από ένα τρέχον γραμματοκιβώτιο όταν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση του Office. Αυτή η ανάρτηση προσδιορίζει την αιτία και παρέχει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.

Όταν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, θα λάβετε το πλήρες μήνυμα σφάλματος στις ακόλουθες γραμμές.

Σταματήστε, θα πρέπει να περιμένετε να εγκαταστήσετε το Office
Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το τρέχον γραμματοκιβώτιο.
Το Outlook ζητά πρόσβαση στην υπηρεσία Autodiscover για την υπηρεσία Exchange. Μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του γραμματοκιβωτίου σας ή με τον διαχειριστή του συστήματος σχετικά με αυτό.

Αν επιλέξετε Εγκατάσταση ούτως ή άλλως στην προτροπή σφάλματος και αναβάθμιση σε νεότερη έκδοση του λογισμικού Outlook και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το Outlook, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Το Outlook δεν μπορεί να συνδεθεί. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και ότι χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο διακομιστή και όνομα γραμματοκιβωτίου.

Και αν συνεχίσετε να κάνετε κλικ Εντάξει στην προτροπή σφάλματος, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Microsoft Outlook. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του παραθύρου του Outlook. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του συνόλου φακέλων.

Το Outlook μπορεί να παραμείνει στην οθόνη εκκίνησης για αρκετά λεπτά πριν εμφανιστούν αυτά τα μηνύματα σφάλματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν το επιλέξετε Εγκατάσταση ούτως ή άλλως στην προτροπή σφάλματος και αναβάθμιση στο Outlook 2016, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα γραμματοκιβώτιο ή έναν οικιακό φάκελο, κοινόχρηστο ή εκχωρημένο, το μήνυμα προτροπής εμφανίζεται με το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Ο πόρος που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε μια μη υποστηριζόμενη έκδοση του Microsoft Exchange. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του email σας για βοήθεια.

Ή, όταν προσπαθείτε να ανοίξετε έναν Δημόσιο Φάκελο, εμφανίζεται μια προτροπή με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Δεν είναι δυνατή η επέκταση του φακέλου. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του συνόλου φακέλων. Ζητήματα δικτύου εμποδίζουν τη σύνδεση με το Microsoft Exchange.

Θα λάβετε ένα σφάλμα στην προβολή εάν η διαδικασία ενημέρωσης του Office προσδιορίσει ότι η υπηρεσία Αυτόματης Ανακάλυψης δεν είναι προσβάσιμη. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Η προηγούμενη έκδοση του Outlook είχε ρυθμιστεί για σύνδεση στον Exchange Server χωρίς Autodiscover. Αυτό γίνεται καθορίζοντας με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις διακομιστή. Στο Outlook, η επιλογή μη αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων ενός λογαριασμού Exchange δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
 • Το Autodiscover ήταν εκεί, αλλά όχι πια.

Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το τρέχον γραμματοκιβώτιό σας

Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να δοκιμάσετε τις προτεινόμενες λύσεις παρακάτω χωρίς ιδιαίτερη σειρά και να δείτε εάν αυτό βοηθά στην επίλυση του προβλήματος. Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το τρέχον γραμματοκιβώτιό σας συνέβη στη συσκευή σας.

 1. Εκτελέστε το Microsoft Support and Recovery Assistant
 2. Εκτελέστε το Microsoft Remote Connection Analyzer
 3. Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ του Outlook με μη αυτόματο τρόπο
 4. Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Exchange Autodiscover εκτελείται σωστά
 5. Απεγκατάσταση/Επανεγκατάσταση του Office Outlook
 6. Αναβάθμιση του Exchange Server

Ας δούμε μια περιγραφή της διαδικασίας που εμπλέκεται σε καθεμία από τις λύσεις που αναφέρονται.

1]Εκτελέστε το Microsoft Support and Recovery Assistant

Μπορείτε να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων για να το διορθώσετε Δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το τρέχον γραμματοκιβώτιό σας Παρουσιάστηκε σφάλμα αναβάθμισης του Office στη συσκευή σας κατά την εκτέλεση του Microsoft Support and Recovery Assistant.

Το εργαλείο μπορεί να σας βοηθήσει με το Office εάν:

Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση γραμμής εντολών του εργαλείου Microsoft SaRA στον υπολογιστή σας με Windows 11/10.

2]Επιλέξτε Microsoft Remote Connectivity Analyzer

Αυτή η λύση απαιτεί να εκτελείτε το Microsoft Remote Connection Analyzer – ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να αναλύετε, να αντιμετωπίζετε προβλήματα και να επιδιορθώνετε εφαρμογές του Office 365 και άλλες υπηρεσίες της Microsoft. Μεταξύ άλλων δοκιμών, το εργαλείο θα εκτελέσει αυτόματα τη δοκιμή σύνδεσης του Microsoft Office Outlook για Outlook. Αυτή η δοκιμή ακολουθεί τα βήματα που χρησιμοποιεί το Outlook για τη λήψη ρυθμίσεων από την υπηρεσία Autodiscover.

3]Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ του Outlook με μη αυτόματο τρόπο

Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ του Outlook με μη αυτόματο τρόπο

Αυτή η λύση απαιτεί να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ του Outlook με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στον οδηγό σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης του σφάλματος 0x8004010F, δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο δεδομένων του Outlook στη συσκευή σας Windows 11/10.

4]Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αυτόματης ανακάλυψης του Exchange εκτελείται σωστά

Η υπηρεσία Exchange Autodiscover εκτελείται

Το Autodiscover είναι μια υπηρεσία διακομιστή Exchange που επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων των προγραμμάτων-πελατών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως το Outlook) ώστε να λειτουργούν με τον διακομιστή email σας μέσω της διεύθυνσης email σας.

Προκειμένου το Outlook να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Αυτόματης Ανακάλυψης, η υπηρεσία πρέπει να εκτελείται και να είναι προσβάσιμη μέσω της τρέχουσας σύνδεσης δικτύου σας. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η υπηρεσία Autodiscover λειτουργεί σωστά με έναν από τους δύο τρόπους:

Χρησιμοποιώντας το PowerShell

ο Test-OutlookWebServices Το cmdlet περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του διακομιστή Exchange και μπορείτε να το βρείτε στην ακόλουθη διαδρομή:

 C:Program FilesMicrosoftExchange Serverv14Scripts

Όπου v14 είναι η παρουσία του διακομιστή Exchange.

Για να προσδιορίσετε την κατάσταση της υπηρεσίας Autodiscover χρησιμοποιώντας το PowerShell, κάντε τα εξής:

Test-OutlookWebServices -identity: [email protected] –MailboxCredential (Get-Credential)

Δώστε μια έγκυρη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί διαπιστευτήρια και βεβαιωθείτε ότι όλες οι καταχωρήσεις στα αποτελέσματα είναι ορατές Επιτυχία. Εάν όχι, η διαμόρφωση του διακομιστή Exchange είναι λανθασμένη.

Χρήση προγράμματος-πελάτη του Outlook

Για να προσδιορίσετε την κατάσταση της υπηρεσίας Autodiscover χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη του Outlook, κάντε τα εξής:

 • Εκκινήστε το Outlook.
 • Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Outlook, Overflow Taskbar Corner ενώ κρατάτε πατημένο CTRL.
 • Επιλογή Δοκιμή αυτόματης διαμόρφωσης email στο μενού περιβάλλοντος.
 • Στο παράθυρο που εμφανίζεται. Εισαγάγετε ένα σύνολο έγκυρων διαπιστευτηρίων.
 • Φροντίστε μόνο αυτό Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ανίχνευση έχει επιλεγεί η επιλογή.
 • Κάντε κλικ Δοκιμή κουμπί.
 • Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, κάντε κλικ Κούτσουρο.
 • Στην καρτέλα Καταγραφή, κοιτάξτε προς τα κάτω για να βρείτε τη γραμμή που πρέπει να περιέχει Αυτόματη ανακάλυψη φθάνω [Exchange Server URL] πέτυχε. Εάν δεν βλέπετε μια τέτοια γραμμή, τότε η διαμόρφωση του διακομιστή Exchange είναι λανθασμένη.

5]Απεγκατάσταση/Επανεγκατάσταση του Office Outlook

Απεγκαταστήστε το Office Outlook

Αυτή η λύση απαιτεί να κάνετε ένα από τα παρακάτω:

 • Απεγκαταστήστε το Outlook 2016 και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το Outlook 2013 στον υπολογιστή σας, εάν πραγματοποιήσατε αναβάθμιση στο Office 2016 από τη συνδρομή σας στο Microsoft 365.
 • Απεγκαταστήστε το Office 2016 και εγκαταστήστε ξανά το Office 2013 Home and Business, το Office 2013 Professional ή το Outlook 2016 για Windows αυτόνομα, εάν είχατε στο παρελθόν μία από αυτές τις προηγούμενες εκδόσεις του Office στον υπολογιστή σας.

Δείτε τον οδηγό μας σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης μιας παλαιότερης έκδοσης του Office μετά την αναβάθμιση στην επόμενη έκδοση.

6]Αναβάθμιση του Exchange Server

Αυτή η λύση απαιτεί την αναβάθμιση του Exchange Server σε νεότερη έκδοση από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή έναν εταιρικό διαχειριστή διακομιστή email. Μετά την αναβάθμιση του Exchange, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το Outlook 2016 για Windows 11/10.

Μπορείτε επίσης να αποφύγετε αυτά τα σφάλματα, αν υποθέσουμε ότι έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook και ένας από τους λογαριασμούς δεν είναι ο κύριος λογαριασμός σας συνδεδεμένος με έναν παλαιότερο διακομιστή Exchange, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό από το Outlook και στη συνέχεια να προσθέσετε/χρησιμοποιήσετε αυτόν τον λογαριασμό στο Mail Client ή άλλο πρόγραμμα email στο σύστημά σας.

Ελπίζουμε να βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο!

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το υπάρχον γραμματοκιβώτιό μου;

Για να βρείτε συνημμένα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης του Outlook για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο φάκελο, κάντε τα εξής: Επιλέξτε το φάκελο στο παράθυρο φακέλων. Στην κορυφή της λίστας μηνυμάτων, θα δείτε ένα πλαίσιο που λέει Αναζήτηση τρέχοντος γραμματοκιβωτίου. Κάντε κλικ για να τοποθετήσετε τον κέρσορα σε αυτό το πλαίσιο, πληκτρολογήστε hasattachments: ναικαι, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Γιατί δεν λαμβάνω email εκτός του οργανισμού μου;

Για να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του οργανισμού σας, μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης του Office > Διαχειριστές > Κέντρο διαχειριστή > Exchange > Παραλήπτες > Γραμματοκιβώτια. Επιλέξτε και ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας > Λειτουργίες γραμματοκιβωτίου > Περιορισμός αποστολής μηνυμάτων. Ανεξέλεγκτος Απαιτεί την πιστοποίηση όλων των αποστολέων επιλογή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *